skip to Main Content
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk bemutatjuk a www.movmaker.hu és MOVMAKER Kft. adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait. Az adatokat MOVMAKER Kft. kezeli, és ez a cég felelős a személyes adatok kezeléséért.

1. ADATKEZELŐ
Neve: MOVMAKER Kft.
Cím: 9232 Darnózseli, Rákóczi utca 12/a.
Adatkezelő képviselője: Kovács Ádám ügyvezető
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: www.movmaker.hu
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

A www.movmaker.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

FELHASZNÁLÓI ADATOK
Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK
Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt.

Az adatok forrása az analitikai szoftverünk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

MARKETING ADATOK
Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az oldal növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

-IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

-Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

-Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat

7, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a felhasználók adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinkenk eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

8, A LÁTOGATÓ JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a www.movmaker.hu által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén a www.movmaker.hu egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további időre lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá a www.movmaker.hu kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük használja a „Kapcsolat” oldalon elhelyezett űrlapot!

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket a jelentkezes@movmaker.hu e-mail címen.

c, Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A www.movmaker.hu kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttműködés nélkülözhetetlen az oldal működéséhez (pl: tárhelyszolgáltató) így az ő korlátozásuk esetén az oldal szolgáltatásai elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

A www.movmaker.hu kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

2. ADATKEZELÉS CÉLJA
2.1 Munkaviszony létesítése, módosítása megszüntetése (AKT-002)
Munkavállalók és egyszerűsített munkavállalók be- és kiléptetési folyamata, munkaszerződés létesítés, módosítás, megszűnése, megszüntetése.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, bankszámlaszáma, online azonosító (ha van), munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, iskolai végzettség igazolása.
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.2 Munkabér számítás és kifizetés, közterhek megfizetése, hatósági bejelentések, nyilvántartások és cafeteria kezelése (AKT-004)
Bér, prémium, adókedvezmények, táppénz és egyéb szociális juttatás számfejtése, kifizetése, bérutalás előkészítése, utalása, Cafeteria, jelenléti és szabadság engedélyek kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, bankszámlaszáma, online azonosító (ha van), munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, előző munkáltató által kiállított adatlapok, jövedelemigazolás
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.3 Munkavállalók gyermekeinek foglalkoztatottsággal összefüggő szociális juttatásokhoz kapcsolódó adatkezelése (AKT-005)
Az adatkezelő a munkavállalói gyermekeinek a jogszabály szerinti foglalkoztatottsággal összefüggő és szociális juttatások igénybevételéhez kapcsolódó adatait nyilvántartja.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma
Adatkezelés tervezett határideje: A törvényben meghatározott időtartamig.
2.4 Letiltás, tartási kötelezettség jogosultjainak adatkezelése (AKT-006)
Az adatkezelő a munkavállalói letiltás vagy tartási kötelezettséggel kapcsolatban a jogosultak adatait nyilvántartja.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámlaszám
Adatkezelés tervezett határideje: A törvényben meghatározott időtartamig.
2.5 Munkaidő nyilvántartás (AKT-008)
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek kezelése, szabadságok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, születési idő, rendes napi munkaidő, szabadság, fizetés nélküli szabadság, táppénzes állomány, igazolatlan távollét
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.6 Munkavállalók magántelefonszámának a kezelése (AKT-010)
Az adatkezelő egyedi esetekben kommunikációt folytat a munkavállalóval szokásostól eltérő munkarend egyezetetésére, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos egyedi esetek kezelésére.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a munkavállalókat munkaidőn kívül is el tudja érni a munkavégzéssel kapcsolatos kommunikáció céljából.
A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, privát telefonszáma
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.7 Munkavégzéshez kapcsolódó egyéb adatkezelés (AKT-011)
Képzettségek nyilvántartása, a képzettséget igazoló bizonyítványok, tanúsítványok érvényességi időn belüli kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a képzettséghez kapcsolódó adatok nyilvántartása és ellenőrzése, valamint a munkavállalók kötelező, vagy munkakörhöz szükséges oktatásokon való részvételének nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: Név, Oktatás, bizonyítványok vagy oklevelek adatai
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.8 Szervezeten belüli kapcsolattartás (AKT-015)
Az adatkezelő belső nyilvántartást vezet a munkavállók vállalati elérhetőségeiről.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a belső kapcsolattartás hatékonyságának növelése.
A kezelt adatok köre: Név, céges telefonszám, magán telefonszám, e-mail cím, lakcím
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.9 Munkaegészségügyi és munkaalkalmassági vizsgálatok (AKT-017)
Munkavállalók orvosi alkalmasságának megállapítása és évenkénti felülvizsgálata.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, taj szám, beosztás, alkalmasság érvényessége
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.10 Munkavégzéshez kapcsolódó egyéb adatkezelés (AKT-018)
Tűzvédelmi, munkavédelmi, és kötelező szakképzések, szakképesítések nyilvántartása, valamint az ehhez tartozó képzettséget képesítést igazoló bizonyítványok, tanúsítványok érvényességi időn belüli kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, beosztás, végzettségek, bizonyítvány, tanúsítvány érvényessége
Adatkezelés tervezett határideje: 
2.11 Munkabalesetek jegyzőkönyv kezelés (AKT-019)
A felvett munkabaleseti jegyzőkönyvek tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, cím, tajszám, munkabaleseti jegyzőkönyv
Adatkezelés tervezett határideje: 
3. ÉRINTETTEK KÖRE
Az Adatkezelő munkavállalói, egyszerűsített munkavállalói, megbízási szerződés alapján vagy kölcsönzött munkaerői jogviszony alatt munkát végző természetes személyek.
4. ADATMEGADÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Munkajogi következmény
5. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
Adatfeldolgozók kategóriái: Bérszámfejtő szoftver üzemeltető, Szerződött bérszámfejtő
Ügyviteli rendszer szolgáltató, fejlesztő, Tűz- és Munkavédelmi szolgáltató, Felvételt készítő külsős vállalkozó, weboldal szolgáltató, fejlesztő
A címzettek kategóriái: Hatóság, Nyugdíjpénztárak, Végrehajtó, Behajtó cégek, Bankok, és egyéb jogosultak, pl. BKK, Telefontársaságok, Üzemorvos, Orvosi intézmény, Tűz- és Munkavédelmi szolgáltató, Fogyasztóvédelmi Hatóság, Békéltető Testület, 
6. HARMADIK FÉLTŐL KAPOTT ADATOK KEZELÉSE
Amennyiben a munkavállaló nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a munkavállaló kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a munkavállaló figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt az Adatkezelő a munkavállalóra tovább háríthatja.
7. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi partnerhez nem továbbítja.
 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
 
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.
 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
9.1 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Back To Top